Onderzoeken

Onderzoeken

Radiografie

Radiografie maakt gebruik van röntgenstralen of X-stralen. Aangezien deze stralen schadelijk kunnen zijn voor het menselijk lichaam, wordt de hoeveelheid, of dosis, zoveel mogelijk beperkt. Op onze dienst wordt gewerkt met één van de meest recente toestellen, waardoor de belasting tot een minimum herleid wordt.
Radiografie wordt voornamelijk gebruikt voor het opsporen van botletsels, zoals een breuk, afwijkingen ter hoogte van de gewrichten, zoals artrose, en nazicht van de longen.
Dit onderzoek vereist geen voorbereiding.
Indien u (vermoedt dat u) zwanger bent, meldt dit steeds op het moment dat u de onderzoeksruimte binnenkomt, zodat we de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Echografie

Bij een echografie worden geluidsgolven met hoge frequentie uitgestuurd, waarna de weerkaatsing hiervan, de echo, weer wordt opgevangen, en omgezet in een beeld.
Dit onderzoek is volkomen veilig, ook voor zwangere vrouwen.
Er is geen stralingsbelasting voor de patiënt.
Met echografie kunnen de zogenaamde weke delen van het lichaam worden onderzocht. Denk hierbij onder andere aan de buikorganen, de schildklier, pezen en spieren alsook bloedvaten.

Voor de meeste echografische onderzoeken is geen voorbereiding nodig, met twee uitzonderingen:

  • voor een echografie van het abdomen, ofwel de bovenbuik, mag u 4 uur voor het onderzoek niet eten of drinken. Dit om ervoor te zorgen dat de galblaas goed zichtbaar is.
  • Voor een echografie van de blaas en nieren is het aangeraden om ongeveer twee uur voor het onderzoek een paar glazen water extra te drinken en vanaf dan niet meer te gaan plassen tot na het onderzoek.

Mammografie

Over het nut van de mammografie ontstaat nogal wat controverse. Daarom eerst een kleine toelichting.
Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort in België.
Jaarlijks worden in ons land ongeveer 10500 nieuwe gevallen geregistreerd en overlijden ongeveer 2300 mensen aan de ziekte. Ongeveer 1 vrouw op 9 zal voor haar 75ste te horen krijgen dat ze borstkanker heeft.
Voor de overlevingskansen en voor de intensiteit en ingrijpendheid van de behandeling is het uiterst belangrijk om de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.
Een mammografie en, indien nodig een aanvullende echografie, maakt het mogelijk om de verschillende structuren in de borst te onderzoeken en verdachte letsels reeds in een vroegtijdig stadium op te sporen.
Voor het uitvoeren van een mammografie worden röntgenstralen of X-stralen gebruikt, zoals voor een radiografie. Ook hier weer wordt er met recente apparatuur gewerkt, zodat de nodige stralingsdosis tot een absoluut minimum beperkt wordt.
Tevens is het nodig om de borst even tussen twee platen samen te drukken, dit om een goed leesbaar beeld te bekomen en ook weer om de hoeveelheid straling te beperken. Deze compressie is niet aangenaam, maar noodzakelijk. Tevens is dit ongemak van korte duur en er zal nooit meer compressie gegeven worden dan u aankunt.

Infiltraties

Een infiltratie is een procedure waarbij met een fijne naald een bepaalde hoeveelheid van een geneesmiddel in vloeibare vorm in een gewricht of rond een pees of ligament wordt geïnjecteerd.
Hierbij is het van belang dat dit product op de juiste plaats wordt ingespoten, om een maximaal effect te bekomen.
Indien gewenst kan zo’n infiltratie bij ons worden uitgevoerd, onder geleiding van hetzij echografie, hetzij fluoroscopie (een soort continue film via RX-stralen).
Hierdoor wordt de accuraatheid sterk verhoogd, vooral bij kleine ontstekingen of moeilijk te bereiken plaatsen.

Aangezien deze procedure feitelijk een behandeling is, gebeurt dit altijd in samenspraak met uw behandelend geneesheer. Hij beslist ook welk product wordt geïnjecteerd.

Menu